Kavmiyetçilik Bir Cahiliye Kalıntısıdır! KBK Vilayeti’ndeki Son Gelişmeler Hakkında

Hamd, alemlerin rabbi olan Allah’a; Salat ve Selam, Nebîmiz Muhammed (aleyhisselam)’e ve ashabının üzerine olsun…

Allah(c.c.), yüce kitabında şöyle buyuruyor:

“Müminler ancak kardeştirler. Öyleyse kardeşlerinizin arasını düzeltin ve Allah’tan korkun ki esirgenesiniz.” (Hucurat; 10)

Es-Selamu Aleyküm değerli kardeşlerimiz. Bu günlerde iki kardeş Müslüman halkın arasında cereyan eden üzücü hadiselere şahitlik etmekteyiz.

Kafirlerin yaptıkları şeyler, zaten onların görevleridir. Ki onlar, asla sizlerin dostluk ve kardeşlik içinde yaşamanızı istemezler. Tam tersine her şeyi isteyerek ve bilerek yapıyorlar. Bunları halklarımızı köleleştirmek ve gerektiğinde uygun anı bulduklarında yok etmek için yapıyorlar. Kendileri sorunlar yaşamaya başladıkları bir zamanda (ki inşaallah yaşayacaklar) bu ateşi yakacaklar ve Rus sığırlarının yönünü Kafkasya’ya çevirecekler. Bu yüzden dağlıların karakterlerini ve zayıf noktalarını bilerek Kafkasya’da bu tür olaylar çıkartıyorlar.

Yukarıda belirttiğimiz gibi bu, onların görevleri ve işleridir ve bununla çok başarılı şekilde başa çıkmaktadırlar.

Sorun ise diğer tarafta: Halklarımız bu zamana kadar neden bu siyaset mühendislerinin kirli hilelerini anlayamadı ve neden bu tip yemleri bu kadar çabuk yutuyorlar? Bu zoka her oltaya atıldığında ne yazık ki gençlerimiz çabucak kabarır ve kardeşlerine karşı diş biler. En ağır şeyler dahi bu zamanlar için hazırlanır. Bir kişi bu çatışmalarda ölürse Allah’ın huzurunda nasıl duracağınızı düşünmüyor musunuz?! Ne yüzle?

Biz bugün hiçbir tarafı savunmuyoruz, her iki tarafın da hatalı olduğunu söylüyoruz. Allah’ın davetçilerinin sizleri din için yardım etmenizi, Allah’ın sözünün hakim olması için cihada yardım etmeye çağırdığı o üzerinden fazla zaman geçmeyen günleri hatırlatırız. Bu yola çıkan mücahidleri desteklemeye çağrıldığınız o günler… Her yıl yüzlerce kardeşimizi toprağa gömdük ve yine pek çok kardeşimiz, kafirlerin ve onların yerel işbirlikçileri tarafından zindanlarda zulüm ve eziyete maruz kaldı. Bugüne kadar Kafkasya ve Rusya’daki hapishaneler, erkek ve kız kardeşlerimiz tarafından tıka basa doldurulmuştur.

Sizden kaçınız bu davete icabet etti? O günlerde kaçınız şehid ve esir ailelerine yardım eden cesur erkeklerden oldunuz?Fakat kafirler sizleri birbirinize karşı kışkırttığı zaman derhal kardeşlerinize karşı durmaya ve onlarla çarpışmaya hazırsınız. Bu, yiğitliğinizden mi imanınızdan mı?

Benzer olayların yaşandığı Kanjal Savaşı’nın 300.yıl dönümü münasebetiyle Emir Anzor Asamirov (Seyfullah)’un bundan 10 yıl evvel söylediklerini hatırlayalım:

“Tüm Müslümanlar kardeş ve bir ailedir.Fakat normal bir ailede iki kardeşin kavgası kutlanmaz. Müslümanlar kendi aralarında savaşırken kafirler bundan hoşnut oldu ve güçlendi. Neticede Kırım ve Kafkasya, Moskoflar tarafından müstemlekeleştirildi.”

Bugünlerde bilgili kimseler tarafından çok şey söylendi ve biz de bunları her yerde tekrar etmeyeceğiz.

Bizler halklarımızı geçmişte yapılan hataları tekrar etmemeye, kavmiyetçi çağrılara icabet etmemeye fakat Allah’ın kitabı ve Rasulü’nün sünnetine yapışmaya davet ediyoruz.

Yüce Allah, Kur’an-ı Kerim’de şöyle buyurur:

Hep birlikte Allah’ın ipine (İslâm’a) sımsıkı yapışın; parçalanmayın. Allah’ın size olan nimetini hatırlayın: Hani siz birbirinize düşman kişiler idiniz de O, gönüllerinizi birleştirmişti ve O’nun nimeti sayesinde kardeş kimseler olmuştunuz. Yine siz bir ateş çukurunun tam kenarında iken oradan da sizi O kurtarmıştı. İşte Allah size âyetlerini böyle açıklar ki doğru yolu bulasınız.” (Âl-i İmran; 103)

Yine bir başka yerde şöyle buyurur:

“Kâfir olanlar da birbirlerinin yardımcılarıdır. Eğer siz onu (Allah’ın emirlerini) yerine getirmezseniz yeryüzünde bir fitne ve büyük bir fesat olur.” (Enfal; 73)
Rasulullah (s.a.v.) de şöyle demiştir:
“Cahiliye ve şirk zamanının asabiyetini (ırk ve kabile üstünlüğü davası) bırakın. O gerçekten cahiliye pisliğidir.”
Bir başka hadiste de şöyle der:
Müslüman, diğer Müslümanların elinden ve dilinden emin olduğu kişidir.”
Kaynak: islamdin.com
VD

Bir cevap yazın

Your email address will not be published.

*

Latest from Kafkasya

Go to Top