Ramazan Bayramı Tebrîki

Hamd, kelimesini mücahidlerin kılıçlarıyla yücelten ve şehid olarak seçtiği kullarına rahmet ve şeref veren Allah’a aittir.

Salat ve selam; mücahidlerin imamı Muhammed(aleyhisselam)’e,onun pak ailesine,ashabına ve kıyamete kadar onların yolunu izleyen muvahhidlerin üzerine olsun!

“Ramazan ayı, insanlara yol gösterici, doğrunun ve doğruyu eğriden ayırmanın açık delilleri olarak Kur’an’ın indirildiği aydır.” (Bakara; 185)

Ve işte Müslümanlar için kutsal olan ve bizlerin de içerisindeyken Allah’ın kelimesini yükseltmek için iki güzellikten birisini arayarak elimizden gelenin en iyisini yaptığımız bu mübarek ay, gelip geçti. Bu kutsal ayda Müslümanlar, oruçlarını tuttular ve diğer ibadetlerinde de her zamankinden daha şevkli oldular.

“Ey iman edenler! Oruç sizden önce gelip geçmiş ümmetlere farz kılındığı gibi size de farz kılındı. Umulur ki korunursunuz.”(Bakara; 183)

Fakat aynı zamanda Allah’tan gelen bu büyük lütuf için ihmalkar olanlar da olacaktır ki Müslümanları bu hususta Allah Rasulü’nün uyardığı şu kişiler arasında olmamaları için uyarıyoruz: “Oruç tutan öyle insanlar vardır ki, kârları sadece açlık ve susuzluk çekmektir.” (İbn Mace) 

Bu son yıllar boyunca vilayetin ve tüm dünyanın Müslümanları ve mücahidleri, Yüce Allah tarafından düşmanların baskıları ve saldırılarına karşı durma konusunda ağır imtihanlara tabi tutulmuştur. Bunlardan birçoğu, arzu ettiklerine kavuştu ve biz onları ölülerden saymıyoruz. Aksine onlar diridirler ve Rableri katında ödüllendirilmektedirler. Kendilerinden sonra gelenlere, hiçbir korku ve hüzün olmadığını müjdelemek isterler.

Birçoğu da esir düştü fakat bu, onların imanlarını ve Allah’tan mükafat alma arzularını zayıflatmadı.Aksine onlarda inanılmaz bir sebat gördük. Onlar, Allah düşmanlarına itibar etmediler ve teslim olmadılar. Sabrettiğiniz müddetçe Allah da sizi korusun!

Ve Allah’ın dualarımıza icabet buyurduğu bu mübarek ayda tüm Müslümanlardan kafirlerin elinde esir bulunan kardeşlerimizi de unutmamalarını talep ediyoruz. Ve yine Allah’a; onun hükümlerini hakim kılmayı bizlere ve dünyadaki tüm Müslümanlara nasip etmesini, ibadetlerimizi kabul etmesini, hallerimizi düzeltmesini ve bizleri fitnelerden korumasını niyaz ediyoruz.

Yine O(c.c.)’ndan; Müslümanların emirlerine feraset ve basiret vermesini, onları ve bizleri doğru yola iletmesini, onların sözlerini ve amellerini tek ve hakikat üzere kılmasını diliyoruz.

Ve yine O(azze ve celle)’ndan tüm dünyadaki Müslümanları tevhid sancağı altında birleştirmesini, silahlarını sadece küfre ve zillete çevirmelerini, dillerini ve ellerini de birbirlerinin üzerinden çekmelerini nasip etmesini diliyoruz. Şüphesiz bu, Alîm ve Kâdir olan için imkansız değildir.

Hiçbirimiz, bizi ileride neyin beklediğini bilmeye muktedir değiliz ancak şuna kesinlikler iman ediyoruz ki verdiği söze sâdık kalanları ya zafer yahut şehadet beklemektedir.

Cihad devam ediyor ve onun tarihinin yeni sayfaları, genel olarak İslam tarihinde olduğu gibi gidenlerin yerine gelen yeni nesillerin elleriyle yazılmaya devam ediyor.

Allah, sizlerden ve bizlerden kabul buyursun!

Vilayet Dağıstan/Editör Camiası

 

 

2 Comments

  1. ” KAFKASYA EMİRLİĞİ’ NİN RAMAZAN BAYRAMI MÜBAREK OLSUN.MÜCAHİDLERİMİZİN CİHADI MÜBAREK OLSUN.ALLAH BANA DA NASİP ETSİN CİHADI, YOLUN SONUNDA YA ZAFER YA ŞEHADET NASİP ETSIN.ALLAHU TEALA HAZRETLERİ SAVAŞINIZI HER DAİM GÜÇLÜ KILSIN. ESSALAMU ALEYKÜM VE RAHMETULLAHİ VE BERAKATUHU “

Bir cevap yazın

Your email address will not be published.

*